gurudark – 2 สูตรเด็ด เลขวิ่ง-เลขเด่น

2 สูตรเด็ด เลขวิ่ง-เลขเด่น
2 สูตรเด็ด เลขวิ่ง-เลขเด่น เป็นเคล็ดลับที่ไม่ควรมองข้ามที่เรา lottosod เอามาฝากท่านวันนี้
สูตรเลขวิ่งประจําวัน สูตรเลขวิ่งประจําวันนี้ ถือหลักเกณฑ์เอาวันทั้ง 7 ใน รอบสัปดาห์ ซึ่งเป็นวันออกสลาก ซึ่งอาจตรงกับวันที่ 1-16 หรือ 31 ของเดือนธันวาคม ก็ตามแต่ ให้ถือเอากําลังหรืออิทธิพลของ วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ เป็นหลักสําคัญไว้ก่อน คือ
อิทธิพลเลขกําลังวัน ถ้าสลากออกวัน งวดนั้นจะมีเลขวิ่ง
วันออกสลาก เลขวิ่ง

gurudark รับทำเว็บหวย
วันอาทิตย์ 1 8 4
วันจันทร์ 9 3 7
วันอังคาร 3 0 5
วันพุธ 2 8 4
วันพฤหัสบดี 1 4 7
วันศุกร์ 6 3 5
วันเสาร์ 1 5 8

สูตรเลขเด่นประจําวัน
สูตรนี้ เป็นการเทียบเคียงกําลังวัน กับวันที่จะทําการ ออกสลาก เพื่อหาเลขเด่นในงวดต่อไป หรืองวดหน้าให้ท่านดู ตามแผนเลขว่า จะออกวันอะไร (ในสัปดาห์) และตรงกับวันที่ เท่าไรของงวดที่ออก ดังนี้
วัน วันที่ 1 วันที่ 16
วันอาทิตย์ 5 7 4 6 4 5
วันจันทร์ 4 7 9 4 9 3
วันอังคาร 7 3 4 6 1 3
วันพุธ 5 9 4 6 4 2
วันพฤหัสบดี 3 5 8 8 2 3
วันศุกร์ 5 4 3 6 3 4
วันเสาร์ 4 7 8 1 5 7