gurudark – ความฝันคืออะไร และฝันวันไหนดีสุด

ความฝันคืออะไร และฝันวันไหนดี จะให้โชคให้ลาภ เหมาะกับการ ทำเว็บแทงหวย ความฝันคืออะไร และฝันวันไหนดี จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ ความหมายว่า “ฝัน : การนึกเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อเวลานอนหลับ” เซนจูรี่ ดิคชันนารี ของอังกฤษ อธิบายว่า “ฝัน (dream) : คือความรู้สึกอย่างราง ๆ ถึงภาพและ ความคิดทั้งหลายบางส่วนในเวลานอนหลับ ลารูสส์ ดิคชันนารี ของฝรั่งเศส อธิบายว่า “ฝัน : หมวดหมู่ของความคิดและภาพทั้งหลาย ที่ปรากฎ แก่วิญญาณในระหว่างนอนหลับ ความฝันมีอยู่เสมอตั้งแต่เรา ตั้งต้นหลับจนกระทั่งเราตื่น แต่บางคืนที่เรารู้สึกว่า เราไม่ได้ฝัน นั้น แท้จริงแล้ว เราฝันเหมือนกัน แต่เราจำไม่ได้เอง” ในคัมภีร์สารัตถะสังคทะ ของ พระนันทาจาริย์ กล่าวว่า “พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนที่ฝันร้าย คือฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่น่ากลัว น่าหวาดเสียวนั้น ก็เป็นเพราะเหตุที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ ในเวลานอนหลับ แต่ผู้ที่มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอด เวลา แม้กระทั่งหลับแล้ว ก็จะฝันเท็นแต่สิ่งที่ดีเสมอ ไม่ฝันถึงสิ่ง ชั่วร้ายหรือน่าหวาดกลัวเลย” “ความฝันดีย่อมเกิดจากหัวใจที่สงบ…ถ้าเราอยากฝันดีก็ ควรตั้งใจดี มีจิตเมตตาแก่ทุกคน ก่อนจะถึงเวลาหลับ” พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผู้ประพันธ์ เรื่อง “ความฝัน” ได้แปลข้อคิดในการทำนายฝัน ของต่างประเทศ ซึ่งเขียนโดย ท่านผู้หญิงเดอชีเร มีหลักเกณฑ์ในการทำนายฝันที่น่าคิดและ น่าสนใจดังนี้.- หลักของท่านผู้หญิงเดอชีเร ท่านผู้นี้ได้วางหลักว่า จะต้องระวัง ที่จะไม่ให้เอาความฝัน อันเกิดจากร่างกายไม่ปกติหรือหัวใจที่พัวพันอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั้นมาเป็นความฝันที่เป็นบุพนิมิต คือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า และความฝันที่อาจเป็นบุพนิมิตได้นั้น คือความฝันที่มีขึ้นตั้งแต่ เที่ยงคืนถึงย่ำรุ่งเท่านั้น ท่านผู้นี้ได้อธิบายต่อไปว่าอานุภาพของพระจันทร์เป็นเครื่อง ทำความฝันให้เป็นจริงหรือไม่จริงได้ สุดแต่ว่าฝันวันไหน ตามทาง โคจรของพระจันทร์ ซึ่งมีความหมายต่าง ๆ กันดังนี้.. อานุภาพความฝัน
ㆍ ขึ้น 1 ค่ำ – ตามธรรมดาเป็นความฝันที่ดีเสมอ กล่าวคือ ถ้า หากฝันดี ก็จะได้ผลดีตามฝัน ถ้าฝันร้าย ผลร้าย ก็จะบรรเทา ไม่ร้ายเท่าที่ฝันในวันอื่น ๆ
ㆍ ขึ้น 2 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือฝันร้ายก็จะไม่เป็นตามฝัน
ㆍ ขึ้น 3 คำ -เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกัน
ㆍ ขึ้น 4 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
ㆍ ขึ้น 5 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ และไม่ควรเอาใจใส่
ㆍ ขึ้น 6 ค่ำ – ตัวคามฝันเองไม่แปลว่าดีหรือร้ายประการใด และอยู่ในจำพวกความฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ความ ฝันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผู้ฝืนจะต้องปกปิค เป็น ความฝันที่ร้ายที่สุด ถ้าเอาไปเล่าให้ใครฟังจะ เคราะห์ร้าย (โดยที่เจ้าตำราเป็นผู้หญิง จึงมีการ ถือโชคลางชนิดนี้ด้วย) · ขึ้น 7 ค่ำ – ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
ㆍ ขึ้น 8 ค่ำ – ความฝันมีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ
ㆍ ขึ้น 9 ค่ำ – มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ และจะเป็นจริงเร็วขึ้นด้วย
· ขึ้น 10 ค่ำ – มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ
ㆍ ขึ้น 11 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่ต้องรอไปอีกหลาย ” วันภายหลัง
ㆍ ขึ้น 12 ค่ำ – ความฝันจะตรงกันข้ามหมด คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย ฝันร้ายจะกลายเป็นดี
ㆍ ขึ้น 13 คำ – ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียว คือเรื่องแต่งงาน ความฝันอย่างอื่นนอกจากนั้นเชื่อไม่ได้
ㆍ ขึ้น 14 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่จะต้องคอยไปอีกนาน
ㆍ ขึ้น 15 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 10 วันข้างหน้านับจากวันที่ฝัน
· แรม 1 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
ㆍ แรม 2 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า
ㆍ แรม 3 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย
ㆍ แรม 4 ค่ำ – เป็นฝันดีหมดทุกอัน ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี
ㆍ แรม 5 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า
ㆍ แรม 6 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย
ㆍ แรม 7 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็ว
ㆍ แรม 8 คำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า
ㆍ แรม 9 ค่ำ – ความฝันจะดีเสมอ ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี
ㆍ แรม 10 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริง และจะได้ข่าวใน 8 วัน
ㆍ แรม 11 ค่ำ – เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว
ㆍ แรม 12 ค่ำ – เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน
ㆍ แรม 13 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริง และเป็นผลดีเสมอ
ㆍ แรม 14 ค่ำ – มีลักษณะอย่างเดียวกับแรม 13 ค่ำ
ㆍ แรม 15 ค่ำ – ไม่ว่าฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนั้นเอง