13 ละครจักรๆ วงศ์ๆ ในอดีต แหกขี้ตาตืิ่นเพื่อมาดูทุกเช้าวันหยุด กับความสนุกในวัยเด็ก

1. อุทัยเทวี ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี 2532 ทางช่อง 7

2. ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง ออกกากาศครั้งแรกเมื่อปี 2541 ทางช่อง 7

3. เทพศิลป์ อินทรจักร ออกอากาศครั้งแรกปี 2542 ทางช่อง 7

4. สี่ยอดกุมาร ออกอากาศครั้งแรก ปี 2526 ทางช่อง 7

5. พระสุธน-มโนราห์ ปี 2544 ทางช่อง 7

6. เทพสามฤดู ปี 2530 ทางช่อง 7

7. ไชยเชษฐ์ ปี 2527 ทางช่อง 7

8. สิงหไกรภพ ปี 2526 ทางช่อง 7

9. เจ้าหญิงแตงอ่อน ปี 2523 ทางช่อง 7

10. สังข์ทอง ฉายครั้งแรกปี 2524 ทางช่อง 7

11. แก้วหน้าม้า ฉายครั้งแรกปี 2530 ทางช่อง 7

12. นางสิบสอง ฉายครั้งแรกปี 2531 ช่อง 7

13. ปลาปู่ทอง ฉายครั้งแรกปี 2510 ช่อง 7

ทำเว็บดูหนัง

รับทำเว็บหนัง