พฤติกรรมการซื้อสลากของคนไทย

การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2558 โดยการสำรวจประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 7,018 ตัวอย่าง สำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2558 พบว่า

ในปี 2558 คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเล่นการพนันร้อยละ 52.4 หรือประมาณ 27.4 ล้านคนแต่ละคนจะเล่นการพนันประมาณ 2-11 ประเภท การพนันที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน และพนันทายผลฟุตบอล

ที่น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งเห็นว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถือว่าเป็นการพนัน ทำนองเดียวกับร้อยละ 22.3 เห็นว่าการซื้อหวยใต้ดินไม่ถือว่าเป็นการพนัน และตัวอย่างเกือบ 1 ใน 4 เห็นว่าการพนันช่วยให้รวยทางลัด นอกจากนั้นผลสำรวจความคิดเห็นต่อข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี 2557 ยังพบด้วยว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.6 เชื่อว่าหวยล็อคมีจริง

ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2558 เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กระจุกตัวอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ที่น่าพิจารณาคือมีเยาวชน (อายุ 15-25 ปี) ซื้อสลากฯ ประมาณ 1.38 ล้านคน

สำหรับพฤติกรรมการซื้อสลากฯ ประมาณครึ่งหนึ่งซื้อมานานเกินกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่ซื้อเป็นบางงวด กลุ่มที่ซื้อทุกงวดมีอยู่ร้อยละ 36.5 หรือประมาณเกือบ 7 ล้านคน โดยร้อยละ 73.9 ซื้อที่แผงขายสลาก ขณะที่ร้อยละ 63.2 ซื้อผ่านคนเร่ขาย

เมื่อสอบถามถึงวงเงินที่ใช้ซื้อสลากฯ พบว่า มีตั้งแต่ซื้อคู่เดียว 80 บาท จนถึงหลายหมื่นบาท

เฉลี่ยอยู่ที่คนละ 246 บาทต่องวด โดยเกือบ 3 ใน 4 ซื้อสลากด้วยจำนวนเงินไม่เกิน 200 บาทต่องวด

ผลของมาตรการควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จ เห็นได้จากร้อยละ 96.6 สามารถซื้อสลากฯได้ในราคาควบคุม 80 บาท และในขณะเดียวกัน ราคาสลากที่ลดลงได้ส่งผลให้คนจำนวนหนึ่งซื้อสลากมากขึ้น