ถูกหวยรางวัลที่ 1 ขึ้นเงินได้ที่ไหน

ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัล สำหรับว่าที่เศรษฐีใหม่ที่กำลังจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในบ่ายวันนี้ การซื้อสลากกินแบ่งถือเป็นการเสี่ยงโชคที่อยู่คู่กับพวกเราคนไทยมาอย่างยาวนาน ประชาชนคนไทยจำนวนมากเลือกที่จะเสี่ยงดวงเพื่อหวังรับเงินล้าน หากในวันนั้นเป็นเราที่โชคเข้าข้าง เป็นวันของเราที่จะได้รับเงินหลักล้าน ควรต้องทำอย่างไร

สิ่งที่ต้องเตรียม
– สลากที่ถูกรางวัล พร้อมลงชื่อหลังสลาก
– บัตรประชาชน
สำหรับการขึ้นรางวัลนั้นจะใช้เวลาไม่นาน หากจำนวนสลากกินแบ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที (30 นาที ในกรณีถูกรางวัลที่ 1) ในกรณีขึ้นรางวัลจำนวนมากอาจใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ต่ำกว่า 2,500 ฉบับ)

ขึ้นเงินรางวัลที่ 1 มีขั้นตอนอย่างไร
เจ้าหน้าที่จะให้ลูกค้าลงชื่อหลังสลากถูกรางวัลทุกฉบับ พร้อมรับบัตรคิว
ตรวจนับและสอบทานจำนวนสลากให้ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่ทางราชการออกให้บันทึกข้อมูลสลากในระบบจ่ายรางวัล พร้อมตรวจนับจำนวนสลากทุกฉบับ
เขียนใบรับสลากขอรับเงินรางวัลให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบความถูกต้องของสลากทุกฉบับด้วยเครื่องแบล็กไลต์
ส่งสลากให้กลุ่มงานตรวจพิสูจน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์สลากรับสลากถูกรางวัลที่ 1 จากกองจ่ายรางวัล 1-2 และตรวจสอบจำนวนสลากให้ถูกต้อง
พิสูจน์ความถูกต้องของสลากแต่ละฉบับ
ลงนามรับรองในฐานะผู้พิสูจน์สลาก
นำสลากส่งคืนเจ้าหน้าที่กองจ่ายรางวัล 1-2
พิมพ์เช็คและประทับตรา A/C PAYEE ONLY พร้อมลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน
จ่ายเช็คโดยให้ลูกค้าตรวจความถูกต้องของข้อมูลเช็ค และลงชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานในใบรับเงินรางวัลและคิดเงินอากร/ภาษี

วิธีจองคิว ขึ้นเงินออนไลน์
ผู้ขึ้นรางวัลสามารถจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อความสะดวก เมื่อจองคิวแล้วสามารถเดินทางมาขึ้นรางวัลตามนัดหมายได้ โดยสามารถขึ้นรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ

เข้าไปที่เว็บไซต์จองคิวออนไลน์ที่ : https://www.glo.or.th/pay-queue/list
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ระหว่าง ช่วงเช้า 7:30-12:00 น. กับช่วงบ่าย 12:01-14:00 น.
กรอก ชื่อ-นามสกุล
กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
กรอกจำนวนสลากฯ ที่ขอขึ้นรางวัล