งวดนี้ พบผู้ถูกรางวัลสลากดิจิทัลคนเดียว 4 ใบ รับ 24 ล้านบาท

สลากดิจิทัล งวด 16 พ.ค. 66 รางวัลที่ 1 จำนวน 18 ใบเงินรางวัล 108 ล้านบาท พบผู้โชคดี 1 คน ถูก 4 ใบ รับ 24 ล้านบาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยว่า สลากดิจิทัลรางวัลที่ 1 เลขที่ 132903 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 18 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 108 ล้านบาท โดยมีผู้ถูกรางวัลที่ 1 ดังนี้

ถูก 1 ใบ จำนวน 10 คน
ถูก 2 ใบ จำนวน 2 คน
ถูก 4 ใบ จำนวน 1 คน
ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ เปิดให้บริการจ่ายรางวัลแบบ Drive Thru Service เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัล โดยเป็นการโอนเงินรางวัลผ่านธนาคารเท่านั้น และให้บริการต่อรายไม่เกิน 30 ใบ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 – 15.00 น. ในวันทำการ

ทำเว็บหวย

นอกจากนี้ผู้ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  •  ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

สามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการในอัตราร้อยละ 1